Pozycji: 0 Wartość: 0,00 Love it (0)
 
 
Reklamacje
Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad fizycznych i prawnych.
Sprzedawca ponosi wobec Konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
Reklamacje złożona przez Konsumenta może być złożona w dowolnej formie. Reklamacje proszę kierować do Przedsiębiorstwa el12 sp. z o.o. jako właściciela sklepu.       
Reklamację można złożyć w Salonie Oświetlenia elstilo, ul. Budowlanych 13, 45-121 Opole, wysłać pocztą na w/w adres Salonu Oświetlenia elstilo, wysłać na adres e-mail opole@elstilo.com.pl, numer telefonu: (+48) 887 471 212.
Reklamację można złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej sklepu internetowego wzór formularza. Formularz reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego, chcąc złożyć reklamację, Konsument nie musi korzystać, ani się nim kierować.
Zaleca się podanie w opisie reklamacji: danych kontaktowych składającego reklamacje, danych dotyczących reklamowanego towaru, opisu wady, rodzaju i daty wystąpienia wady oraz wskazania żądania osoby składającej reklamacje. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar do Salonu Oświetlenia elstilo, ul. Budowlanych 13, 45-121 Opole.
Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Konsument zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

Konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). 

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Platforma ODR dostępna jest pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

…………………………..

  Miejscowość, data

 

Przedsiębiorstw el12 sp. z o.o.

ul. Św. Anny 5

45-117 Opole  

REKLAMACJA

 

Osoba reklamująca:

Imię i nazwisko……………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………………………………..

Telefon…………………………………………E-mail………………………………………...

Dane dotyczące reklamowanego towaru:

 

Nazwa towaru…………………………………………………………………………………………………………………..

Data nabycia…………………………………………………………………………………………………………………..

Na potwierdzenie nabycia towaru w załączeniu przedkładam dowód zakupu (np. paragon, faktura, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.)

Numer faktury………………………………………………………………………………………………………..

Przyczyny reklamacji:

Opis wady

…………………………………………………………………………………………………..

Kiedy i w jakich okolicznościach została stwierdzona wada

………………………………………………………………………………………………………………………..

Żądanie reklamującego………………………………………………………………………………………..

Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji:

email telefonicznie pisemnie na w/w adres inny…………………….

 

 

....................................…………………………

Podpis osoby składającej reklamację

 

Niniejszy wzór zgłoszenia reklamacyjnego stanowi jedynie przykład, z którego Państwo nie muszą korzystać, ani się nim kierować.

 
X
Produkt wysyłamy w ciągu 24 godzin od przyjęcia zamówienia, jeśli wybierzesz płatność przy odbiorze.
Wybierając przedpłatę jako formę płatności, zamówienie wyślemy do 24 godzin po zakęsiegowaniu wpłaty.
Paczka wysłana zostanie firmą kurierską, zwyczajowo jej dostarczenie trwa od 1 do 2 dni roboczych.
Dostawa towaru do salonu trwa od 2 do 3 dni roboczych