INFORMACJA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM 

  1. Informujemy, że nieodpłatnie odbieramy w punkcie sprzedaży zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, o ile zużyty sprzęt  jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  2. Informujemy, że nieodpłatnie odbieramy zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile sprzęt jest tego samego rodzaju i pełni te same funkcje co sprzęt dostarczony.
  3. Informujemy, że nieodpłatnie przyjmowany jest w jednostce lub jej bezpośredniej bliskości zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, przy czym żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, przez dystrybutora prowadzącego jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2013r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
  4. Informacja z adresami punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego znajduje się w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta.

Lista punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miastach prowadzenia działalności stacjonarnej:

Częstochowa:

Częstochowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Sobuczynie

ul. Konwaliowa 1, Sobuczyna
42-263 Wrzosowa

tel: 530-469-099

e-mail: elektrosmieci@czpk.czest.pl

Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 do 15:00.

Remondis sp. z o.o.

Oddział w Częstochowie

ul. Radomska 12, 42-221 Częstochowa


Bydgoszcz:

REMONDIS

ul. Inwalidów

85-749 Bydgoszcz

CORIMP

ul. Smoleńska 154

85-871 Bydgoszcz


Gliwice

Remondis Gliwice

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice

FCC Polska Sp. z o.o.

ul. Lecha 10

41-800 Zabrze


Kraków:

Ran-Flex

ul. Prusa 27/3 

30-117 Kraków

Sinoma Krzysztof Oettingen

ul. Brzeska 2

31-998 Kraków


Katowice:

MPGK  - ul. Obroki 140   40-833 Katowice

MPGK - ul. Milowicka 7B   40-833  Katowice

MPGK  - ul. Zaopusta 70    40-833 Katowice

MPGK  - ul. Bankowa 10    40-833 Katowice


Łódź:

Remondis Electrorecycling sp.zoo

90-373 Łódź

Ul.Pryncypalna 132/134

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Łódź sp.zoo

Zamiejska 1

93-468 Łódź


Gdynia:

EKO DOLINA SP. Z O.O.Łężyce 

Al. Parku Krajobrazowego 99  

84-207 Koleczkowo

Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.

ul. Jabłoniowa 55

80-180 Gdańsk


Opole:

ELKOM Sp. z o.o.

ul. Norweska 11

45-920 Opole

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 69

45-574 Opole


Dąbrowa Górnicza:

GCZO

ul. Szałasowizna 7

42-530 Dąbrowa Górnicza

GCZO

Al.J. Piłsudskiego 28a

41-303 Dąbrowa Górnicza


Wrocław:

Punkt Zbierania Odpadów Elektrycznych i Elektronicznych

ul. Buforowa 2

52-131 Wrocław

ELEKTRO EKO

ul .Wilczycka 14

55-093 Kiełczów